روانشناسی یوگا (قسمت دوم)

جنبه ی روان پویشی ذهن با واژه های  نهاد، خود و خودبرتر توصیف شده است . روانکاوان تاکید دارند که برای اینکه زندگی نرمال و طبیعی داشته باشیم  فرد بایست یک نیروی حد اکثری داشته باشد تا تعادلی  میان سه  نیرو نهاد، خود و خودبرتر ایجاد کند . اشاره میشود که نهاد قوی، فرد را تکانشی و آسیب دیده اجتماعی می کند و ابرخود(خود برتر) خیلی قوی، او را ذهنا" مریض و بیمار میکند . اما

وقتی خود خیلی قوی و غالب میشود چه اتفاقی می افتد .؟بر اساس روانشناسی یوگا در چنین شرایطی فرد خودخواه شده و آهمکار (غرور ) در وی رشد کرده که دلیل ریشه ایی تمامی مشکلات روان - تنی است .

این امر مفهوم تحول ذهنی برداشت شده از روانشناسی یوگا را مطرح می کند . آگاهی مفهوم وسیع تری از یوگا دارد. می تواند حسی عقلانی یا روانی باشد . آگاهی حسی براساس تجربیات حسی است حال آنکه آگاهی عقلانی بر اساس نشانه و تعابیرشان از عقل است . از طرف دیگر آگاهی روانی به آگاهی فراحسی و تجربیات فراروانشناسی مربوط میشود . یوگا روند مراقبه مطمئن و واضحی برای دستیابی آگاهی روانی یا ذهن ابر آگاه از طریق بیداری کندالینی معرفی میکند . بیداری کندالینی از طریق فعالسازی تدریجی هفت چاکرا (مراکز انرژی)صورت میگیرد .این مراکز عبارتند از مولادهارا، سوادی هیستانا، مانیپورا ،آناهاتا ،ویشودهی ،آجنا و ساهاسارا میباشد .نوشته ها، وضعیت ها ، محدودیت ها و روشهای انجام ساداناها برای  تحریک چاکراها و بیداری کندالینی توصیه شده است  .

بیداری 90 درصد ذهن غیر فعال و اتحاد  شاکتی (نیرو )کندالینی بیدار شده در مولادهارا با آگاهی خالص ساهاسار" خود ادراکی" نام دارد . این تحول ذهن طی سادانا یوگا یک روند تدریجیست . این امر باعث تعادل و هماهنگی در شخصیت شده و زندگی را مطلوب می کند . تنها این روز ها یک تمایل جهانی در کیفیت زندگی انسان و سلامت  از نظر روانشناسی وجود دارد . سلامت روانی توسط روانشناسان در قالب خوشبختی و رضایت یا تجربه ارضا ذهنی فرد متصور می شود .

 لزوما" عکس العمل ظاهری رضایتمندی از اهداف شرایط زندگی  قطعیتی  ندارد .  فردی علی رغم ثروت مادی و رفاه خانوادگی ممکن است از زندگی ناراضی باشد . سلامت روانی و ذهنی بیشتر درخصوص  رفتار شخصی ما  و دستیابی به  وقایع و موقعیت های زندگی  ماست.  فردمن نشان داده است که روند شناختی مانند آرزو ، سنجش اجتماعی و سطح انطباق با هم مرتبطند .

زمان های دور روانشناسی یوگا تاکید بر نقش مثبت شناختی ،تفکر،ورویکرد دستیابی لذت و رضایت از  زندگی داشته است . تمرینات یوگا افکار و احساسات منفی را کاهش می دهد . باکتی یوگا و ایشواراپرانیدهارا درراجا یوگا  تکنیک  های مفیدی برای تسلیم خدا شدن و عبادت کردن او برای دستیابی احساس و نگرش مثبت و اعتماد بنفس آورده شده است . همانطور که در یوگا واشیشتا شرح داده شده است تمرینات شیوا بهاوا و میترا بهاوا تکنیک های خوبی برای مقابله با استرس ،نگرانی ،تشویش و دشمنی است .اهمیت روانی درمانی آنها توسط  مطالعات بسیاری پیشتر در کاشیمانوویگیانشالا در وارانسی ثابت شده است .  مدل" س ،و، ا ،ن " که توسط پراماهانزا نیرانجان معرفی شده تکنیک خوب شناختی  .،خود شناسی می باشد . چها کلمه "س، و، آ، ن " هریک معرف  نیرو ،ضعف ، غرور و نیاز فرد است اینها  معیار  واقعی خود شناسی و پارامتر ها یی(مولفه های ) ارزیابی پیشرفت در خود آگاهی و رضایتمندی است .

رویکرد جدید شناختی از زندگی در روانشناسی یوگا بخوبی درک شده است . در سولاکا دوم از یوگا سوترا -پاتانجلی، یوگا را بعنوان کنترل چیتاوریستی (اصلاح ذهن )توصیف می کند .

وی پنج وریتی یا اصلاح شناخت ذهنی زیر را ذکر می کند - که عبارتند از :

1-پرامانا -شناخت واقعی و معتبر

2-ویپاریایا_توهم یا شناخت بی اعتبار

3-ویکالپا-شناخت کلامی بی معنی

4- نیدرا-خواب یا فقان تمتمی شناخت های متمایز

و 5- حافظه یا یادآوری شناخت های گذشته

این وریتی ها وقتی بهم مرتبط میشوند تا دستاوردهای دنیوی را کم کنند ، خود سرچشمه درد و رنج شده و "کلیستا وریتی" نامیده میشوند . اما اینها می توانند با  ایجاد موقعیت  مثبت و معنوی آنها را به" آکلیستا وریتیس" تغییر دهند . پاتانجلی دو روش کلی برای مدیریت وریتی تمرینات مدیتیشن (آبهایاسا) و سایر تمرینات یوگایی و عدم وابستگی (ویارگرا ) را ذکر می کند .  

تعدیل شناخت ذهنی ذات کلیستا منجر به درد و بدبختی میشود . روانشناسی یوگا این پنج رنج اصلی را که به پانچا کلیشل معروف است برمیشمرد. اینها عبارتند از :آویدا ناآگاهی و غفلت ،آسمیتا (غرور ) ،راگا(وابستگس ،دویشا (تنفر و آبهینیوشا (ترس از مرگ ).

پاتانجلی توضیح مفصلی از این کلیشلس ها داده و تاکید کرده که آویدیا یا تصور اشتباه ریشه تمامی رنج هاست . آویدیا بمعنی نادانی نیست بلکه بمعنی بدنبال عمل و ایده (تفکر ) اشتباه رفتن که در نهایت باعث رنج و درد میشود . 

ادامه دارد.....

ترجمه: مرجان مأنوسی فر

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب