روانشناسی یوگا (قسمت چهارم)

همه می خواهند شاد باشند و از زندگی لذت برند اما بدلیل رویکرد های اشتباه ما و احساسات منفی غالبا" دائم متحمل ترس ها و  نگرانی ها بوده و از زندگی عذاب می کشیم 

 

2-رشد نگرش و احساسات مثبت

همه می خواهند شاد باشند و از زندگی لذت برند اما بدلیل رویکرد های اشتباه ما و احساسات منفی غالبا" دائم متحمل ترس ها و  نگرانی ها بوده و از زندگی عذاب می کشیم . ورمن 1988 یک تئوری دو سویه ایی سلامت ذهن  پیشنهاد می کند که براین اساس عوامل و شرایط مثبت و منفی سهیم در سلامت ذهن متفاوت هستند .  همچنین فقدان بعضی عوامل سهیم  در شکل منفی و سلامت منجر به ذهن سلامت مثبت نمیشود. تمرینات یوگا  با ایجاد بصیرت و آگاهی به ادراک جنبه های مثبت افراد و وقایع کمک به بهبود سلامت روانی می کند و در نتیجه تاثیرات مثبت ،خوشبختی و رضایت را بوجود می آورد . درک و تمرین اصول کارما یوگا اهمیت توقعات و یاس های پیاپی را کاهش میدهد .

مطالعه اخیر که تحت نظارت  سوامی نیرانجان ساراسواتی 1996 توسط بخش داخلی یوگا بیهار بهاراتی -مانگور -بر روی مجموعا"1140 زندانی از 24 زندان بیهار اجرا شد ارزش تعریف دارد. اموزش یوگا در سه دوره برای محکومان اجرا شد . مقایسه اطلاعات قبل و بعد نشان میدهد که زندانیانی که در هر سه برنامه شرکت داشتند از نظر جسمی متناسب تر و ذهنا" شادتر بودند.یک کاهش اساسی در احساسات منفی مثل خشم، نگرانی و افسردگی و بهمین نسبت در دعوا های بین فردی  داشتند .همچنین گزارشی ازخواب بهتروآرامش ذهنی داده شد.

نود و شش زندانی معتاد به توتون و کشیدن بیدی (نوعی توتون هندی ) با تعیین  سنکلپا (نیت ) برای ترک عادتشان  توتون و بیدی ها یشان را به مربی یوگا تحویل دادند .تا چه حد تغییرات روانشناسی و رفتاری پابرجاست موضوع  مطالعه دیگریست که سازمان در حال انجام است .  نتایج مربیان یوگا  بقدری امید بخش بود که دولت بیهار سیاستی اتخاذ گرفت که در تمامی 82 زندان بیهار بطور منظم یوگا آموزش داده شود . با این هدف 136 زندانی محکوم به ابد براساس مهارت یوگایی و استعدادشان انتخاب شدند و آموزه های مربیگری را توسط سانیاسیهای با کفایت مدرسه یوگا بیهار فرا گرفتند و بدین ترتیب توانستند اکنون  بعنوان مربی یوگا بطور منظم در زندانها یوگا آموزش دهند .

3- بهبود تمرکز -تواناهه ها و مهارت ها

بسیاری از مشکلات زندگی ما به علت هیجانات بیرونی و طبیعت تکانشی و و نوسانی ذهن است . تمرینات  انتخابی یوگا هوشیاری ذهنی توانمندی خلاقیت و ظرفیت فراگیری فرد را افزایش میدهد . (سوامی موکتاناندا ساراسواتی 1982) این موضوع از یافته های اخیر گزارشی تحقیق دانشمند جوان "شیلوامورتی 1996 "تایید و تقویت شده است . نتایج مبنی بر این است که در مقایسه با گروه کنترل گروه آزمایشی دانشمندان جوانی که تمرینات یوگا داشتند در تمرکز -حافظه - مدیریت شناخت موقعیت مدیریت استرس  تطبیق با شرایط گرما و سرما و غیره .......بهتر عمل کردند .

چنین یافته هایی یک بستری برای معرفی تمرینات یوگا در برنامه های متفائت آموزشی ایجاد می کند . پشگام شدن دولت مرکزی و بسیاری از دولت های ایالتی برای مفرفی آموزش یوگا برای دانش آموزان  مدارس در مسیر درستی قرار گرفته است

4-ارتقا شرایط سازمان یافته همسو وکار  تخصصی 

تجربیات اخیر در معرفی تمرینات یوگا در مدیریت برنامه ها نشان میدهد که می تواند بعنوان آرامش خوبی در کاهش استرس های سازمان یافته باشد  و در ارتقای فضای کاری  (صمیمانه )نقش داشته باشد . . تمرین یوگا نیدرا ،آسانا های خاص ،پرانایاما و مدیتیشن در آرامش و سکوت ذهن  مفید هستند . (بهل1981:دایتی 1978 سینگ ای آل 1978 )آنها را می توان

 طبق قرارداد در چهارچوب سازمان یافته ایی برای ارتقا هوشیاری ،احساسات مطلوب ،رضایت شغلی و مهارت در کار  معرفی کرد  .

5- مقابله با مشکلات اجتماعی

مطالعاتی از جمله ،بررسی های  کول 1993 نشان داده است که تمرینات انتخاب شده یوگا در مدیریت اعتیاد به مواد مخدر و الکل سودمند بوده است . به همین نحو تخلف ، درگیری های گروهی و تعصبات در جوامع که بیشتر بعلت مشکلات شخصیتی و بی ثباتی احساسی (عاطفی ) آشکار میشود .همانطور که یشتر اشاره شد از آنجا که تمرینات یوگا قادر به کاهش عصبیت و احساسات منفی بوده و موثر در سکوت ذهن هستند  اینها ابزار مهمی در از بین بردن بسیار از مشکلات هستند . تجربه اجرای آموزه های یوگا در زندان ها اطلاعات متقاعد کننده ایی در تغییر مثبت احساسی ،نگرش و توقعات محکومین در زندان و بهبود در روابط بین فردی آنها دارد . بدین ترتیب اصول روانشناسی یوگا میتواند بعنوان اقدامات اصلاحی برای ارتقا رفتار اجتماعی مطلوب و کاهش مشکلات اجتماعی بسیاری بر اساس عدم اعتماد و انزجار (تنفر)بکار رود . متون یوگا می گوید که بروز تاماس که اغلب مشکلات اجتماعی بوجود می آورد ،به حداقل رسیده وبا تمرینات یوگا بشکل راجاس یا ساتوا تغییر یافته است .این تایید نظری نیازمند اثبات تجربی بیشترو اجرای  صحیح دارد .

ادامه دارد....

ترجمه: مرجان مأنوسی فر

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب