مودرا

مودرا ها عبارتند از حرکات , وضعیت های بدنی و حالات روحی – جسمانی شناختی (جسمی – روان شناختی).

 

هدف مودرا این است که میدان انرژی و ساختار پرانیک را به تعادل برسانند. هر مودرا به نوبه خوداثر ویژه ای بر بدن, ذهن ، احساسات , عواطف و پرانا می گذارد.بنابر این میتوان مودراها را , ژست های سایکو فیزیولوژیکال(جسمی – روان شناختی) دانست که ارتباط میان بدن و روح و روان را فراهم میکنند. مودرا ها تلفیقی هستند از حرکات جسمی ظریف( که خلقیات , حالات و درک انسان را تغییر میدهد) و آنچه که آگاهی و تمرکز را عمیق تر میکند.

یک مودرا میتواند شامل کل بدن باشد.میتواند تلفیقی از آسانا, پرانایام , باندا و تکنیکهای بعدی باشد یا فقط یک وضعیت دست ساده. کلمه سانسکریت مودرا عبارتست از : حالاتی( حال و هوایی که این انرژی ایجاد میکند) از جریان انرژی که میخواهد نیروز پرانیک فردی را با نیروی پرانیک کیهانی مرتبط سازد. مودراها وقتی معرفی میشوند که فرد به درجه مناسبی از مهارت در انجان اسانا,پرانایاما, و باندا رسیده باشد و انسدادهای پرانیک وی رفع شده باشند .

حالات و فرم های بدنی که طی تمرینات مودرا اتخاذ می شوند.ارتباط مستقیمی بین " آنامایا کوشا" , "مانومایا کوشا" و " پرانامایا کوشا" برقرار می کنند. در ابتدا , این ارتباط سبب میشود تا فرد از جریان پرانا در بدن آگاه شود.به تدریج این آگاهی افزایش می یابد و در نهایت باعث تعادل پرانیک در کوشاها می گردد. در این مرحله فرد قادر است که انرژی های ظریف تر و عمیق تر را به سمت چاکراهای بالاتر هدایت کند و به مراحل و سطوح برتر هوشیاری دست پیدا کند.

ادامه دارد

  

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب