پرینت

شرایط شرکت در کلاس ها

on .

شرایط شرکت در کلاسها:

علاقمندان شرکت در کلاسها – در زمان ثبت نام لازم است تا بدرستی فرم ثبت نام را مطالعه و آن را به دقت پاسخ دهند . بنا به همین

اطلاعات دریافتی کلاس مناسب برای هنرجو پیشنهاد خواهد شد.

در زمان انجام تمرینات لازم است هنرجو به تمامی تذکرات مربی توجه کرده و آنها را رعایت نماید.

رعایت بهداشت فردی و اجتماعی:

خوردن غذای سبک 3-2 ساعت قبل از شروع تمرینات توصیه میشود.

پوشیدن لباس آزاد و از جنس نخ و یا کتان(رنگ سفید) پیشنهاد میگردد.هماهنگی در رنگ نشانه ای است از  پاکی و اتحاد.

برای حفظ نظافت لطفا از ملحفه شخصی(رنگ سفید) خود برای پوشاندن تشک استفاده فرمایید .

درصورت نیاز روانداز ، رو انداز شخصی خود را به همراه داشته باشید.

حفظ نظافت فردی –دوش گرفتن و استفاده از لباسهای تمیز- محیط مناسبتر و سالمتری را برای همه ما فراهم خواهد کرد .

از هنرجویان عزیز درخواست میشود که تا حد امکان از استفاده از اسپری ها – عطرها بودار خودداری فرمایند.