فایل صوتی 1 (استاد نیک افشان)

فایلهای صوتی استاد نیک افشان که به صورت  مکتوب ارائه میگردد:

همانگونه که میدانید انرژی های حیاتی را به طور کلی پرانا مینامند این پرانا را در زبان انگلیسی با پی بزرگ مینویسند اگر هر جایی پرانایی را با پی بزرگ دیدید بدانید که اشاره دارد به انرژی های کل جهان هستی. این انرزی کلی وقتی میاید در بدن پرانیک یعنی بدن انرژیکی ما, به پنج قسمت تقسیم میشود که به ترتیب عبارتند از: آپانا – سامانا-پرانا –اودانا و ویانا.

آپانا غلیظترین و سنگین ترین انرژی ها می باشد.جهت آن رو به پایین می باشد در محدوده بین خط ناف و کف لگن قرار دارد . مسئول دفع میباشد. دفع ادرار –مدفوع- وضع حمل از نظر فیزیکی و فیزیولوزیکی و دفع افکار ناخوشاید , ایده های پوسیده, خاطرات (چه خوشایند و چه ناخوشایند)از جهت روانی . وقتی به کسی برمیخورید که مطلبی را از گذشته چه خوب و یا بد به طور مداوم تکرار میکند ,مطمئن باشید که یک اختلالی در انرژی آپانا دارد. این انرژی گفتیم که سرد و سنگین و غلیظ  است و به واسطه غلظت آن راحت بقیه انرزیها را راه می اندازد. به واسطه سنگینی و سردی آن, همین احساس را در فرد ایجاد میکند.بنابراین وقتی خیلی سنگین انرژی آپانا را راه میاندازید, میبینید که افراد دچار رخوت میشوند ,دوست دارند که بخوابند, احساس  سرما میکنند و یخ میکندد. اگر به چنین مواردی برخوردید, خوب از قبل پیش بینی می کنید که میخواهند بخوابند یا به هر ترتیبی انرژی آپانا را راه اندازی کنند ,پس یخ میکنند .پس یادمون هست که بر فرض کولر را خاموش کنیم یا رواندازی مناسب داشته باشیم. تعادل وقتی در اپانا بوجود بیاید ,خود بخود در مراکز مولادهارا و سوادهیستانا هم اثر میگذارد. عملکرد آنها را نیز متعادل میکند.خواص مولادهارا چیست؟ احساس امنیت  به ان بستگی دارد,تولید مثل در جهت امنیت به ان وابسته است – انواع ترسها به ان بستگی دارد.بنابراین با راه اندازی و تعادل آپانا- تعادل در مولادهارا و تعادل در همه این خصایص هم بوجود میاید. همینطور گفتیم سوادهیستانا-که در ارتباط با غرایز(خواب- خوراک و سکس)...باز آپانا وقتی متعادل شود. این احساسات نیز متعادل خواهد شد. خواب به اندازه تعادل ,خوراک به اندازه تعادل – روابط جنسی در حد تعادل..

این انرژی,  آپانا , با دو عنصر خاک و آب در ارتباط است که هر دو سردند و سنگین  , که این دو خصیصه سردی و سنگینی از این دو عنصر میاید. برای راه اندازی آپانا, میتوانیم با تحریک مولادهارا راه اندازی ان را داشته باشیم. میتوانیم با تحریک سوادهیستانا را ه اندازی انرا داشته باشیم. تمام حرکات ایستاده – مودراهایی مانند اشوینی مودرا- ساهاجولی مودرا- واجرولی مودرا یا مولا باندا یا حتی خیره شدن به نوک بینی(ناسیکاگرا دریشتی)ع همه اینها مولادهارا را راه میاندازد و به تبع آن آپانا را راه اندازی خواهد کرد.برای تحریک سواد هیستانا تمام تمرینات خم به جلو این کار را میکند . تمام خم به عقب ها , چمباتمه ای ها- از این طریق هم باز میتوانید باز آپانا را راه اندازی کنید.

 

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب