فایل صوتی 3 (استاد نیک افشان)

یک قاعده دیگر هم در تمام این جریانات مستتر است و آن

ارتباط مستقیم مولادهارا و آجنا است, ارتباط مستقیم آپانا و اودانا. یعنی وقتی انرژی های لگن را راه اندازی میکنید,خودبه خود انرژی سر راه اندازی و آزاد میشود, که این خود کمک بزرگی محسوب میشود. شما میتوانید از آپانا شروع کنید, کلاس خود به خود آرام میشود,ذهن افراد آرام میشود,وانهادگی بیشتر خواهد شد,بدن را بهتر  در اختیار زمین قرار میگیرد.آن وانهادگی کلی ذهن را آرام میکند و با آرام شدن ذهن همه اینها تشدید خواهد شد.آرامش ذهن , تمرکز را هم اضافه خواهد کرد و تمرکز اثر همه تمرینات را افزوده خواهد کرد. کلاسی که مداوم در آن حرف میزنند,مداوم شلوغ است ,دائم یکدیگر را نگاه میکنند ,هرگز شرایط سیال شدن انرژی ره اندازی شده در آن اتفاق نمیافتد و این جریان مدتی ادامه پیدا کند.کلاسی خوب خواهد بود که در تمام مدت تمرکز- آرامش و سکوت در آن مستتر باشد نه به زور بلکه خود به خود این اتفاق بیافتد.حالا گفته شد که آپانا را راه انداختیم , اودانا به خودی خودی راه میافتد , حالا باید این انرژی ها را متعادل کنیم . به سراغ سامانا نمیرویم که راه اندازی آن بسیار دشوار است. به جای اینکه سامانا را راه بیندازیم معمولا با عنصر آتش کار میکنند که آن به خودی خود سامانا را راه میاندازد. ولی از آن راحتتر پرانا( در فضای قفسه سینه) خواهد بود . گفتیم که تمام حرکاتی که با دست انجام میشود,مثل پیش پرانایام های ایستاده,مثل حرکات ایستاده ای که دست را هم تواما با آن حرکت میدهند, مثل کارکردن بر روی مفاصل دست(مافصل بازو- ارنج- مچ  و انگشتان دست) همه اینها باعث میشود که پرانا به جریان بیافتد.

قاعده کلی این است که, پرانا و آپانا را راه اندازی کنیم, این دو بقیه را متعادل میکنند.آپانا به دلیل غلظت بالا سامانا را راه میاندازذ,اودانا در مسیر پاها را راه میاندازد.از طرف دیگر پرانا سبک است و راحت به سمت بالا حرکت میکند. با راه اندازی اپانا ,اودانا در سرو گردن راه افتاده است,پرانا را هم که راه بیاندازید این جریان اودانا را تشدید میکند. و این چنین به خودی خود , آپانا و پرانا باعث تنطیم تمام انرژی های دیگر خواهند شد.بعد گفتیم که ویانا چون بصورت ریزشی از بالا به پایین می باشد,بهتر حس خواهد شد. وقتی تمرینات ایستاده که توام با دست انجام میشود را ارائه میکنیم مثل وضعیت بالا اوردن دستها , خود به خود هم پرانا راه خواهد افتاد و هم    در دستها .اما شاگرد مبتدی این را بصورت ریزشی از سر شانه به سمت پایین حس میکند ,انگار همه خستگی و سنگینی سر شانه ها ریخته میشود روی دستها و تخته پشت و این به سمت پایین ادامه پیدا میکند. این سنگینی را که حس کند دیگر زمان استراحت رسیده است.استراحت کافی به او این اجازه را میدهد که  اودانا وپرانا را راحت به جریان بیاندازد.پرانا به سمت بالا خواهد امد , بخشی به سمت سر و گردن ولی بخش بیشتر آن روی دستها ریخته میشود و به سمت پایین میاید.البته ویانا هم به اوکمک میدهد تا این اتفاق بیفتد پس با تمرینات ایستاده ای که روی دستها انجام میشود , کلاس شما عملا کامل خواهد بود.انرژی ها متعادل هستند.

حالا فرض میکنیم که چند تا از شاگردان شما ذهن های به شدت آشفته ای دارند. در خطوط صورتشان ,شیارهای خیلی عمیقی میبینید.می دانید که بر فرض سردرد دارند یا دچارمیگرن هستند, روی اینها کار بیشتری باید انجام شود.خواهش میکنم موارد خاص را مثل میگرن ,خودتان مطالعه ای داشته باشید.

مطلب ادامه دارد

 

 

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب