روانشناسی یوگا (قسمت سوم)

کلیشاس موجب بروز مشکلات متعدد روانشناسی و روان تنی میشود .روانشناسی یوگا  نحوه مدیریت آنها را براساس وابستگی و عدم

وابستگی الگوی سلامت ذهن شرح میدهد.آسکیتا (وابستگی)و آیراگیا (جدایی)دو نقطه افراط روی  یک ترازو پیوستار با آناساکتی (عدم وابستگی )در بین این دو میباشد .

آساکتی بمعنی وابستگی به امور دنیوی است .در لغت بمعنای کاهش حوزه آگاهیست . این امر منجر به راگا ، دویشا و آهامکارا میشود که بصورت ناامنی ،تملک ،خشم ،نگرانی ،افسردگی و دیگر مشکلات ذهنی و روانی می گردد. وایراگیا اوج راه زندگی نیوریتی است که با زندگی معمولی (عادی ) نمیتوان  به آن دست یافت . این طریقه  ایده آل زندگیست که توسط قدیسین و ریشی ها تنظیم شده است . روانشناسی یوگا آناساکتی را بعنوان راه میانه برای لذت از خوشبختی جاودانه و صلح بدون درگیری و مزاحمت توسط آساکتی است . یک توصیف مشروحی از روش آساکتی- آناساکتی سلامت ذهن توسط فردی بنام  "باهشان" در سال 1994 ارائه شده است .

 بعنوان روشها ی مطالعه ایی  نگاه عمقی از روشهای اولیه درک تجربیات یوگایی است. این روش با طریقه معمول درون نگری  که در روانشتاسی بکار میرود، متفاوت است . تجسم ،آگاهی و شهود تصاویر در روش خنثی با دارشتا بهاوا  کلید های مدیتیشن یوگایی و سادانا ست. اصل تعادل و همگونی درروانشناسی یوگا محوریت دارد .

اعتقاد بر اینکه هر گونه عدم تعادلی در جسم و روان و سیستم انرژیایی (پرانیک)موجب مشکلات و اختلالات شده و درمان آن در ایجاد تعادل  قرار دارد . مفهوم درست علمی دیگر در پذیرش تفاوت های افراد است . روانشناسی یوگا یک توصیف واضح و متفاوت گونه ایی از شخصیت انسان  دارد و تمرینات متفاوت یوگا یی برای آنها توصیه دارد .

مهمترین آنها بر اساس سه گونا  ساتو، راجاس و تاماس است . این گوناها اکثرا" اکتسابیست  و با تمرینات یوگا،  از طریق آنها یک تغییر مورد علاقه در نگرش و شخصیت  ممکن میشود .

ب- روانشناسی یوگا بعنوان علم کاربرد

پیدایش اصل علمی در منفت و کارایی راه حل های مشکلات پیش روی  افراد و جامعه نهفته است .از این نقطه نظر  روان شناسی یوگا اهمیت ویژهایی دارد . برخی از موضوعات و حوزه هایی که کاربرد های مهمی دارد در زیر ذکر شده است

1- یوگا بر سلامت کلی معتقد است . اما این سلامت را حاصل تلفیق سه جنبه فیزیکی روان شناسی و معنوی میداند .ما نمی توانیم با توجه به یکی از جنبه های مذکور و نادیده گرفتن بقیه به سلامت خوب فکر کنیم .واقعیت این است که اگر جنبه های ذهنی و معنوی را نادیده بگیریم  جنبه فیزیکی و جسمی نیز نمی تواند سلامت بماند .هر جنبه ایی از سلامت بر جنبه های دیگر تاثیر دارد .سلامت و صحت کامل یعنی تناسب فیزیکی ،توانایی ذهنی و ذوق معنوی . یوگا نماد سلامت فیزیکی و ذهنی و کسب فضایل معنویست . بدین ترتیب معرف طیف وسیع تری نسبت به دیدگاه روان تنی مدرن است . در حال حاضر کتابهای مصور خوبی موجود است که بطور دقیق تاثیرات احتمالی آسانا ها،پرانایاما ها ،پراتی اهارا و تکنیک های مدیتیشن را بر جسم ، ذهن و توسعه آگاهی شرح میدهد. (برای مثال سوامی نیرانجان اناندا ساراسواتی 1993:سوامی ساتیاناندا 1996 :موتویاما 1979)  با ردیابی ارتباط یوگا و پزشکی شرق این برداشت میشود که یوگا براساس دانشی کلی از جنبه های متفاوتی وجود انسان می باشد .

تعداد مطالعات خوبی بر  فوایدو تاثیر مدیتیشن و دیگر تمرینات یوگا در مدیریت اضطراب (جانگید ات آل 1988:شارام و آگدیهوتری 1982) افسردگی و دیگر انواع اختلالات عصبی (جاگ 1982:ناکاراتنا و ناگندرا 1980) نشان داده شده است . .این بررسی ها تاثیر مشابهی در درمان اختلالات روان تنی با زمینه تنش مثل دیابت (دویکار 1982)سردرد عصبی (سیتیات آل 1981 )فشارخون بالا و اسکیمی قلبی (سوامی کارماناناندا ساراسواتی1982 -اورنیش 1990 ). این مطالعات بمنظور بررسی تاثیرات تمرینات یوگا بر عملکرد عصبی از جمله" آ -ان- اس "و امواج مغزی (رامامورتی 1977و وارما 1979) اجرا شده است . اگر چه  نیاز به طراحی بهتر تحقیقات تجربی بمنظور بررسی ریشه و اساس روانشناسی تکنیک های مختلف یوگا وجود دارد . بهمین نحوکاربرد رواندرمانی و منطق و استدلال  تاثیر ات آساناهای  خاص ،پرانایاماها و  تکنیک های مدیتیشن مانند آنتار مونا-اجاپاجاپا-چیداکاش دهارانا و غیره میبایست از طریق مطالعات تجربی برنامه ریزی شود .

بر اساس تئوریهای یوگا بیماری بدلیل عدم تعادل در سیستم روان تنی و پرانیکی (انرژی ایی)ایجاد میشود . تمرینات یوگا تعادل را حفظ کرده و سموم را از نادی ها و سیستم بدن پاک می کند . تمرینات مشابه کمک به  ایجاد سدی در مقابل بیماری و ارتقا زندگی سالم می کند . تمرن هاتا یوگا تاثیرات ویژه پاکسازی و تعادل بر بدن و ذهن دارد . 

ادامه دارد...

ترجمه: مرجان مأنوسی فر

عضویت در سایت

باعضویت در خبرنامه ما ، می توانید از آخرین اخبار این مجموعه آگاه شوید. برای عضویت برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

درباره مرکز یوگا بیهار

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مرکز بین المللی یوگا بیهار را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب

عضویت در انجمن

برای اطلاع از آخرین مباحث علمی یوگا می توانید در انجمن ایران بیهار یوگا عضو شوید.

ادامه مطلب